UPDATE: Projekt Bytový dům Jince

UPDATE: Projekt Bytový dům Jince

Vzhledem k aktuální vysoké poptávce po bydlení pro seniory jsme, po důkladném zvážení všech aspektů a rovněž s ohledem na vyšší míru efektivnosti komerčního projektu tohoto typu v oblasti Středočeského kraje, přikročili v Jincích k realizaci bytového domu pro seniory s navazujícími službami. Stavební práce budou zahájeny na jaře tohoto roku.


Aktualizovaná vizualizace projektu

Další zprávy