Memorandum se společností Photomate

Jedním z našich úkolů je přemýšlet úsporně. Proto jsme nedávno v rámci celé skupiny INVEST GATE a.s. podepsali memorandum o spolupráci se společností Photomate, která pro naše IGF Alzheimer centrum Třebíč připravila analýzu spotřeby elektřiny se zaměřením na možnost využití výroby fotovoltaické energie s přidáním velkokapacitního akumulátorového úložiště.

Toto úložiště baterií přispěje k úsporám na platbách za elektřinu a další možností využití může být nouzové napájení vybraných spotřebičů v případě výpadku proudu v distribuční síti, například při přírodních katastrofách.

IGF Alzheimer Centrum Trebíč © Copyright 2021 INVEST GATE a.s.
Twitter logo

Psychological – Psychometric analysis & PR & Campaigns & Marketing & Advertisement & Non-verbal Communication & Media<