Maternova vila

Maternova vila

Je naším potěšením vám oznámit, že jsme majetkově vstoupili do projektu Maternovy vily, která je jednou z nejimpozantnějších prvorepublikových staveb v okolí Českých Budějovic.

Jedním z našich cílů je navrátit tomuto místu s dlouholetou tradicí duši. Smyslem projektového záměru je zpřístupnit vilu a její okolí široké veřejnosti jakožto víceúčelové centrum se zázemím pro skupiny i jednotlivce, kteří chtějí v tomto místě trávit čas nejen vzděláváním nebo pracovní náplní, ale rovněž společenskými a volnočasovými aktivitami.

Další zprávy